Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Lohjanportin Auto Oy y-tunnus 0550813-7 Lohjanharjuntie 1111, 08500 020 745 8300

 2. Rekisteristä vastaava henkilö
  Kari Leivo Lohjanportin Auto Oy 040 456 4655

 3. Rekisterin nimi
  Lohjanportin Auto Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisterin (”Lohjanportin Auto Oy:n asiakasrekisteri”)

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) (”tietosuoja-asetus”) ja tietosuojalainsäädännön sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukainen asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelu, analysointi ja kehittäminen sekä markkinointi. Lisäksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilla voi olla tietyin rajoituksin oikeus käyttää tietoja edellä mainittuihin omaan liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi erilaisten yhteisten palvelujen, konseptien ja liiketoimintamallien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi, sekä rekisterinpitäjän viranomaisvelvoitteiden täyttämiseksi.

 5. Rekisterin tietosisältö
  Henkilöön liittyvät tiedot:
  Nimi
  Yhteystiedot yhteydenottoja varten (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  Syntymäaika, sukupuoli, arvo tai ammatti, äidinkieli, perhettä koskeva tieto
  Harrastukset ja kiinnostusalueet
  Tarjonnanestotieto
  Asiakassuhdetta koskevat tiedot (esim. ostotapahtumat, laskutus- ja maksutiedot, tilaus- ja tuotetiedot, markkinointitapahtumat, asiakaspalautteet, ostokiinnostukset, koeajovaraukset, huoltoon liittyvät kyselyt, huoltotapahtumat, verkkokauppaostokset jne.)
  Ajoneuvojen hallintasuhteet
  Asiakaskortit
  Muut kuluttajan suostumuksella kerätyt tiedot

  Lisäksi keräämme ajoneuvoihin liittyviä tietoja joista henkilötiedot voivat olla tunnistettavissa, esimerkiksi huoltohistoria.

  Evästeet
  Evästetietojen avulla palvelun kävijämääriä voidaan seurata Lohjanportin Auto Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Lohjanportin Auto Oy:n yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

  Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

 1. Tietolähteet
  Rekisteröity itse, julkiset tietolähteet, kuten Trafi sekä mahdolliset muut rekisterinpitäjän yhteistyökumppanit. Henkilötietoja voidaan myös päivittää hankkimalla päivityspalveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta. Lohjanportin Auto Oy:n ajoneuvomyynti- ja korjaamojärjestelmä päivittävät ostotapahtumia sekä hallintasuhteita. Verkkopalveluissa tai sosiaalisen median palveluissa tehdyt kyselyt, varaukset ym. toimenpiteet.

 2. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Tietoja voidaan luovuttaa Lohjanportin Auto Oy:n yhteistyökumppaneille ja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa esimerkiksi auton rekisteröintiin, vakuuttamiseen ja rahoittamiseen liittyvissä toimissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja myös valmistajan/maahantuojien järjestelmiin esimerkiksi takuu ja asiakassuhteiden hoitamiseksi. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakassuhteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

 3. Tietojen säilytys
  Tiedot sijaitsevat Lohjanportin Auto Oy:n suljetussa ja palomuurilla suojatussa verkossa. Tietoja säilytetään asiakassuhteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän asian hoitamiseksi sekä lainsäännöllisten velvollisuuksien täyttämiseksi tarpeellisen ajan.

 4. Henkilötietojen käsittelijät
  Henkilötietoja käsittelevät henkilökunta käyttöoikeuksien mukaisesti.

 5. Tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Lohjanportin Auto Oy, Lohjanharjuntie 1111, 08500 Lohja.